Αποκατάσταση μετα απο "ψύξη"

Ο Κύριος Γιάννης, επισκέφθηκε το κέντρο μας. Ανέφερε ότι μετά από απότομη κίνηση στη δουλειά, πονούσε πάρα πολύ στον αυχένα και ότι δεν μπορούσε να γυρίσει καθόλου το κεφάλι του αριστερά. Μετά τη συνέδρια τα αποτελέσματα είναι εμφανή.

Χειρισμός κάτω Αυχενικής Μοίρας

Άμεση ανάκτηση εύρους κίνησης και μείωσης του πόνου.