Υπηρεσίες

Στο κέντρο μας θα βρείτε προσωπικό εξειδικευμένο σε τεχνικές Χειροπρακτικής και Οστεοπαθητικής 

Dr. Andrew Taylor Still ο δημιουργός της οστεοπαθητκής.